Windykacja przedsądowa – czy można działać na własną rękę?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Windykacja przedsądowa – czy można działać na własną rękę?

Windykacja przedsądowa – czy można działać na własną rękę?

windykacja

Windykacja pozwala na dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Windykacja przedsądowa w Polsce w praktyce jest częstym sposobem odzyskiwania drobnych należności, jak też należy do najszybszych, często skutecznych i stosunkowo najtańszych metod odzyskiwania należności od dłużnika.

Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji, w której nastąpiło opóźnienie w zapłacie faktury przez konkretnego kontrahenta, to najpierw dzwonimy do niego próbując w rozmowie ustalić przyczyny takiej sytuacji, oraz uzgodnić nowy termin spłaty zadłużenia. Gdy nadal nasz dłużnik nie respektuje ustalonego terminu, wysyłamy najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pierwsze wezwanie do zapłaty, przypominające o terminie płatności. Można w dniu przypuszczalnego doręczenia wezwania dłużnikowi, zatelefonować do niego, aby poinformować o chęci dalszej współpracy. W razie pominięcia przez dłużnika ustalonego terminu płatności w pierwszym wezwaniu, powinniśmy wysłać kolejne, czyli drugie, wezwanie do zapłaty z wyznaczonym terminem i informacją o sankcjach wynikających z braku konkretnych działań dłużnika. Kolejny raz należy telefonicznie ustalić z dłużnikiem termin zapłaty, przypominając jednocześnie o korzyściach dobrowolnego spełnienia świadczenia, jakim jest odstąpienie od naliczania odsetek i egzekwować od dłużnika potwierdzenie uznania długu na piśmie. W sytuacji, gdy dłużnik pomimo kolejnych ustaleń i zapewnień nie wykazuje żadnych działań zmierzających do rozwiązania problemu zadłużenia zmuszeni jesteśmy do kolejnego kroku jakim jest wysłanie na adres dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie przedsądowe powinno wskazywać ostateczny termin zapłaty należności jak też koszty postępowania. Można spróbować kolejny raz wykonać rozmowę telefoniczną z dłużnikiem zapewniając go, że w dalszym ciągu zależy nam na dalszej współpracy i jesteśmy skłonni odstąpić od drogi sądowej w przypadku uregulowania należności, albo zabezpieczenia wierzytelności przez dłużnika.

Wszystkie te działania możemy prowadzić sami lub wykorzystać do tego usługi firm windykacyjnych. Kluczowe tutaj jest nasze doświadczenie w działaniach windykacyjnych, czas jakim dysponujemy oraz po prostu chęci. Warto też pamiętać, że dłużnik inaczej będzie reagował na sygnały od nas a inaczej na sygnały od firm windykacyjnych.

Sytuacja, w której żadne z dotychczasowych naszych ustaleń z dłużnikiem nie przynosi spodziewanych rezultatów, stanowi przesłankę do wystąpienia na drogę sądową. Poinformujmy także dłużnika o możliwości cofnięcia pozwu w przypadku zapłaty należności.

Pozew należy składać do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego (w przypadku kwoty do 30.000 zł, powyżej tej kwoty do Sądu Okręgowego) na druku, który można pobrać w sądzie. W trakcie trwania postępowania sądowego wierzyciel powinien starać się ustalić jaki majątek posiada dłużnik. W momencie uzyskania prawomocnego wyroku, wierzyciel powinien sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który należy złożyć do komornika właściwego rewiru. Można także wybrać kancelarię komorniczą polecaną za najlepszą i po uzyskaniu jej zgody złożyć wniosek.

Warto wiedzieć, że wierzytelność przepada po 2 latach od chwili jej wystąpienia, więc nie należy zwlekać z decyzją odzyskiwania swoich należności od dłużnika.