wierzyciel Tag

Co działo się w branży windykacyjnej w 2015 roku? Firmy windykacyjne rozwijają się w dynamicznym tempie. Na rynku jest coraz więcej firm świadczących usługi związane z odbieraniem długów. Metody też stają się bardziej skuteczne. Teraz zacząć można windykować dłużników drogą on-line, wysyłając im monity. Sposób ten cieszy się ogromnym poparciem wśród firm. Pozwala on zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Dopiero jak on nie skutkuję zgłaszamy się do...

Read More

Pod koniec marca 2013 roku przepisy związane z regulowaniem należności zostały zmienione na korzyść wierzyciela, skłaniając dłużnika do szybszej spłaty. Odpowiednio skrócone terminy zapłaty czy widmo finansowej rekompensaty dla wierzyciela mają na celu przyspieszyć proces odzyskiwania długów. Jest to korzystne dla całej gospodarki, ponieważ pozwala na zmniejszenie tak zwanych zatorów płatniczych. Na uwagę zasługuje chociażby tak zwana ulga na złe długi, która pozytywnie wpływa na...

Read More

Windykacja pozwala na dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Windykacja przedsądowa w Polsce w praktyce jest częstym sposobem odzyskiwania drobnych należności, jak też należy do najszybszych, często skutecznych i stosunkowo najtańszych metod odzyskiwania należności od dłużnika. Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji, w której nastąpiło opóźnienie w zapłacie faktury przez konkretnego kontrahenta, to najpierw dzwonimy do niego próbując w rozmowie ustalić przyczyny takiej...

Read More

Niewypłacalność dłużnika ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości wywiązania się przez dłużnika z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Powstaje ona wskutek świadomego postępowania dłużnika, który pozbywa się własnego majątku, żeby uniknąć wykonania swoich obowiązków względem wierzycieli. Przepisy Kodeksu Cywilnego w art.527-534 podnoszą kwestię tzw. skargi pauliańskiej, mającej na celu ochronę wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika. Wyjaśniając to na przykładzie, przyjmijmy hipotetycznie, że osobie A na podstawie wyroku sądowego...

Read More

Sytuacja, kiedy dłużnik zwleka z zapłatą za nasze faktury bądź ze zwrotem pożyczki jest w dzisiejszych czasach dosyć powszechną, dobrze nam znaną sytuacją. Nie możemy czekać w nieskończoność na zmianę postawy dłużnika, mamy bowiem 2 lata na odzyskanie długu od momentu jego powstania. Czy zatem jest jakiś sposób na dłużnika, gdy nie można odzyskać swoich należności? Na początek stosujmy negocjacje Na pewno należy systematycznie pozostawać w stałym...

Read More