Zadzwoń : (22) 242-87-65 | Zaloguj się | Zarejestruj się

Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora platformy eWindykator.pl

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora platformy eWindykator.pl

Co to jest RODO?

 

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

RODO wprowadza podstawowe zasady prawa ochrony danych osobowych, jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane zapewnić w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów, pracowników oraz innych osób, a także określa, w jaki sposób podmioty te mogą czerpać korzyści z dostępnych danych.

W związku z tymi zmianami wprowadziliśmy również zmiany w naszej Polityce prywatności. Przedmiotowe dokumenty zostały dopasowane do wchodzącej regulacji. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wprowadzonych przez RODO zmian i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Netinteractive Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 103 lok.1 , REGON: 364134276, NIP: 527-276-62-91, (dalej jako „Administrator”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

Przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie dane osobowe, które nam dobrowolnie Państwo nam udostępnili lub które wynikają z Państwa działań podejmowanych w serwisie (np. rejestracja do wersji demo na platformie eWindykator.pl) oraz jednocześnie, na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę bądź których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:

– logowaniem do wersji demo platformy eWindykator.pl

– rejestracją konta na platformie eWindykator.pl

– składaniem zapytań

– bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy udostępniony na naszej stronie www lub bezpośrednio na adresy z domeną ewindykator.pl oraz netinteractive.pl  lub też kontaktu telefonicznego pod numerem 505 022 303.

 

Do czego będziemy używać Państwa danych związanych z rejestracją w naszym serwisie?

 

Zakładając konto w naszym serwisie, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– wykonywania usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu rejestracji, założeniu i utrzymywaniu konta na platformie eWindykator.pl

-zapewnianiu funkcjonalności konta (m.in. zmianie ustawień konta oraz użytkowników)

– bieżącego kontaktu związanego ze wsparciem technicznym,

– rozpatrywania zgłoszeń,

– do celów przesyłania informacji handlowych dotyczących zmian na platformie eWindykator.pl.

 

Do czego będziemy używać Państwa danych związanych z logowaniem się do platformy eWindykator.pl?

 

Logując się do platformy eWindykator.pl, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– rejestracją konta na platformie eWindykator.pl,

–  bieżącego kontaktu związanego z prezentacją funkcjonalności platformy eWindykator.pl,

– bieżącego kontaktu związanego z przedstawieniem oferty handlowej,

– rozpatrywania zgłoszeń związanych z użytkowaniem platformy.

 

Do czego będziemy używać Państwa danych, przekazanych w ramach bieżącego kontaktu?

 

Kontaktując się z nami, Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby:

– prawnie uzasadnionego interesu Spółki, rozumianego jako bieżący kontakt z Państwem, rozpatrywanie ewentualnych zgłoszeń dotyczących działania platformy eWindykator.pl

-ustalania zmian dotyczących warunków korzystania z platformy eWindykator.pl

 

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Państwa rzecz (np. wysyłka informacji handlowych).

By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w informacji dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Państwa danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. założenie przez Państwa konta na platformie eWindykator.pl, zamówienie dostępu do platformy eWindykator.pl, a następnie zawarcie z Państwem umowy sprzedaży, prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. m.in. marketing bezpośredni własnych produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom, udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane).

Państwa dane osobowe nie będą na pewno sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG.

 

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo w każdej chwili do:

– dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania,

– usunięcia Państwa danych,

– ograniczenia przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bądź otrzymywania informacji marketingowych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

 

Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia takiego kontaktu. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Państwa  interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji lub rozmów przy późniejszym kontakcie, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu będziemy przechowywać przez czas istnienia Państwa konta w serwisie, czyli czas wykonywania na Państwa rzecz usług elektronicznych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży, jak również dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa  danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

 

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie RODO – po 25 maja 2018 r, Urząd ten zmieni nazwę na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.