Jak minimalizować ryzyko wystąpienia strat w biznesie?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Bez kategorii  > Jak minimalizować ryzyko wystąpienia strat w biznesie?
Ryzyko w biznesie

Ryzyko jest wpisane w każdą działalność gospodarczą. Nie uchronią się przed nim ani wielcy potentaci, ani mikro przedsiębiorstwa. Można wyróżnić tutaj zarówno tzw. ryzyko kalkulacyjne, czyli takie, które pozwala na zaplanowanie nadzwyczajnych wydatków, których ewentualna konieczność pokrycia może wystąpić w bliżej nieokreślonym czasie, oraz drugi typ – ryzyko, które trudno jest przewidzieć, a zagraża całemu przedsiębiorstwu. Świat zna wiele takich przypadków. Warto przywołać tu chociażby upadek banku Lehman Brothers w 2008 roku, który wywołał kompletną panikę na rynkach, rozpoczynając najdotkliwszy w tej dekadzie kryzys. Nikt nie spodziewał się wystąpienia takiej sytuacji i nawet w najbardziej wnikliwych analizach nie brano takiego scenariusza pod uwagę. W ekonomii od pewnego czasu przyjęło się określenie „czarny łabędź”, które oznacza właśnie takie, statystycznie mało realne wydarzenia, które nie są zwiastowane praktycznie żadnymi przesłankami.

Co można zrobić, aby nie zostać „czarnym łabędziem”?

Czy zatem w żaden sposób nie da się chronić swojego biznesu, a robiąc założenia i plany, należy liczyć jedynie na łut szczęścia i fart? Oczywiście, że nie! Od kilku lat w wielu firmach wdrażane są programy służące do minimalizowania ryzyka i strat. Specjaliści do spraw procesów zajmują się wyszukiwaniem „słabych ogniw”, zarówno formalnych, jak i merytorycznych na każdej z płaszczyzn działalności przedsiębiorstwa i jak najwcześniejszym na niereagowaniem.

Zwykle w korporacjach oraz dużych przedsiębiorstwach wspomniane procesy są wyraźnie strukturyzowane i usystematyzowane, w mniejszych firmach – nieco bardziej intuicyjne. Trzeba jednak pamiętać, że właściwe zarządzanie ryzykiem to nic innego, jak wewnątrzorganizacyjny system wczesnego ostrzegania.

Jak realnie zminimalizować ryzyko wystąpienia strat w biznesie?

  1. Zidentyfikuj ryzyko

Mierzenie się z nieznanym to trudne zadanie. Z tego względu, aby móc w ogóle myśleć o wdrożeniu w swojej firmie strategii zarządzania ryzykiem, należy określić potencjalne zagrożenia – ich charakter, zakres i rodzaj. 

W tym celu warto skupić się na 4 głównych obszarach, które sprzyjają wystąpieniu ryzyka:

  • Handlowym,
  • Rynkowym,
  • Politycznym,
  • Społecznym.

Jeśli dokonamy właściwej analizy potencjalnego ryzyka w powyższych obszarach, to dowiemy się, jakiemu prawdopodobieństwu niepowodzenia nasza firma musi stawić czoła. Co więcej, można także odnieść się w tych rozważaniach do ryzyka finansowego i niefinansowego. W końcu przyczyną niepowodzeń nie są jedynie pieniądze. Czasem może być to nierzetelny kontrahent, brak towaru czy braki kadrowe.

Co zyskasz, identyfikując obszary zagrożone ryzykiem w swojej firmie?

Przede wszystkim będziesz mieć możliwość podjęcia działań prewencyjnych i wyeliminujesz zagrażające Twojej firmie czynniki, zanim zaczną one oddziaływać na Twój biznes.

  • Wykorzystuj systemy do monitorowania

Człowiek nie jest w stanie sam wszystkiego zapamiętać i na bieżąco kontrolować. W służbie przedsiębiorcom przyszły nauka i technologia, które umożliwiły automatyczne i systematyczne kontrolowanie poszczególnych działów w firmach. Oczywiście nie chodzi o całkowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Tylko dobra koordynacja obydwu z powyższych da gwarancję rzetelnego systemu chroniącego interesy firmy.

Na rynku znaleźć można różne aplikacje, które na wielu płaszczyznach ułatwiają życie właścicielom firm. Wyróżnić można tu dobrze znane programy do ogólnego zarządzania, popularne programy księgowe, kadrowe czy skupiające się na obsłudze flot.

Od pewnego czasu możliwe jest także proste i skuteczne windykowanie należności za pomocą specjalnie przygotowanej do tego platformy internetowej. eWindykator jako pierwszy w Polsce, wprowadził dla swoich klientów obszerną i kompleksową ofertę zautomatyzowania procesów ściągania długów.

Co można zyskać?

Spokój, czas i pieniądze. Brzmi dobrze, prawda? Programy do monitorowania umożliwiają zautomatyzowanie wielu procesów. Przykładowo, dzięki eWindykatorowi, mamy możliwość praktycznie bezobsługowej kontroli dłużników i monitorowania należności. Proces windykacji przestaje zabierać czas i energię, które są potrzebne w przedsiębiorstwie na zupełnie innych płaszczyznach. Dzięki monitorowaniu poszczególnych procesów zachodzących w firmie redukujemy możliwość powstawania przestojów w produkcji, zatorów płatniczych czy utraty płynności finansowej. To bardzo ważne kwestie, na które każde przedsiębiorstwo powinno zwracać uwagę.

  • Analizuj i ulepszaj

„W świecie biznesu lusterko wsteczne jest zawsze bardziej przejrzyste niż przednia szyba” – trudno nie zgodzić się ze słowami Warrena Buffetta, prawda?

Pamiętaj, aby każde wdrożone w firmie rozwiązania poddawać okresowej kontroli i ewaluacji. Dotyczy to także tematu zarządzania ryzykiem.

Co zyskasz dzięki takiemu podejściu?

Przede wszystkim pewność, że zrobiłeś wszystko, co należy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia strat w biznesie. O ile dobrze znasz samego siebie oraz swoją firmę, o tyle trudno jest przewidzieć wszystkie czynniki zewnętrzne, które również mają wpływ na funkcjonowanie naszej organizacji.