Zatory płatnicze a sytuacja polskich przedsiębiorstw – jak się przed nimi ustrzec?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > Zatory płatnicze a sytuacja polskich przedsiębiorstw – jak się przed nimi ustrzec?

Zatory płatnicze a sytuacja polskich przedsiębiorstw – jak się przed nimi ustrzec?

Z badania „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorców” przeprowadzonego przez KRD i KPF w I kwartale 2018 roku wynika, że na zapłatę należności firmy czekają średnio 3 miesiące i 24 dni. Zatory płatnicze będą nadal narastać, ponieważ powstaje „błędne koło” – jeśli firma zalega z terminową wpłatą zobowiązania, to jej wierzyciel także ma problem z uregulowaniem swoich należności.

 

W jaki sposób możemy unikać zatorów płatniczych?

  1. Weryfikacja kontrahentów – przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy nasz potencjalny partner biznesowy jest wypłacalny. Gdzie szukać informacji? W CEIDG, KRS, Internecie, BIG, na giełdach długów.
  2. Zapisy w umowie – w przypadku, gdy kontrahent chce zawrzeć w umowie odległy termin zapłaty, warto dokonać kalkulacji, czy stać nas na realizację takiego zlecenia. Gdy pojawią się obawy o płynność finansową, trzeba przystąpić do negocjacji.
  3. Korzystanie z zaliczek i zadatków – pozwalają one na finansowanie choć części zlecenia z budżetu zleceniodawcy.
  4. Monitorowanie faktur – warto wiedzieć, które z faktur powinny w najbliższych dniach zostać opłacone, a których termin wykonalności minął. Możemy wówczas wystosować do kontrahentów monity, które przyspieszą dokonanie wpłat.