Rząd ma plan na zatory płatnicze – czy rozwiąże on problemy przedsiębiorców?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > CIT  > Rząd ma plan na zatory płatnicze – czy rozwiąże on problemy przedsiębiorców?

Zatory płatnicze to problem, z którym boryka się coraz więcej firm. Stał się on na tyle powszechny, że walkę z nim chce rozpocząć rząd. Na jaką pomoc ze strony państwa mogą liczyć przedsiębiorcy?

 

Ocena sytuacji przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę na fakt, że „w Polsce 180-dniowy, 120-dniowy termin płatności jest często stosowaną praktyką”. Skutkuje to najczęściej utratą płynności, a stąd już tylko krok do ogłoszenia upadłości. Jest to zauważalne szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Rząd w kwietniu i maju br. prowadził rozmowy z przedsiębiorcami, które miały na celu zebranie pomysłów i opinii niezbędnych do przygotowania tak zwanej „Zielonej księgi”, w której przedstawione zostały sugerowane rozwiązania problemów z zatorami płatniczymi oraz przykłady regulacji prawnych stosowanych w tym zakresie w Unii Europejskiej.

 

Nowelizacja prawa w zakresie eliminacji zatorów płatniczych i ich skutków

 

Prace nad projektem nowelizacji prawa w sprawie ograniczenia zatorów płatniczych trwają. Jak wynika z informacji podawanych przez rząd, główne zmiany będą dotyczyć następujących kwestii:

 

  1. Wprowadzenia krótszych terminów płatności

 

Nowe przepisy mają wprowadzić limit 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu oraz 30 dni na zapłatę faktur przez instytucje publiczne np. ministerstwa, jednostki samorządu czy uniwersytety (regulacją tą nie zostaną objęte szpitale i spółki Skarbu Państwa).

 

  1. Konieczności publikowania informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy

Duże firmy będą objęte obowiązkiem składania sprawozdań do Ministerstwa Finansów dotyczących tego, ile faktur płacą w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni. Resort Finansów będzie zobligowany do upublicznienia tych informacji. Pierwszy raport ma ujrzeć światło dzienne w styczniu 2021 roku. Rozwiązanie to zostało zaczerpnięte z regulacji prawnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

 

  1. Wprowadzenie szybkiej ścieżki do nakazu zapłaty

 

Nowe przepisy prawa przewidują także szybką ścieżkę sądową do uzyskania nakazu zapłaty należności przy roszczeniach o wartości do 75 tys. zł. Ma to bardzo duże znaczenie dla wszystkich, którzy dochodzą swoich praw poprzez twardą windykację.

 

  1. Ulga na tak zwane złe długi CIT i PIT

 

Projekt nowelizacji w zakresie eliminowania zatorów płatniczych przewiduje także możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności przez wierzyciela. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy należność nie zostanie uregulowana w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności podanego w umowie lub zapisanego na fakturze.

 

Projekt zmian dotyczący niektórych z obecnie obowiązujących ustaw trafił już do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych mają wejść w życie od 1 czerwca 2019 roku. Z kolei ulga przysługująca na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

 

Jakie korzyści dla przedsiębiorców przyniosą te rozwiązania prawne?

 

Jednym z nadrzędnych celów prowadzonych działań jest egzekwowanie zasad uczciwej gry rynkowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Nowe przepisy mają przede wszystkim wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w walce z zatorami płatniczymi. Z całą pewnością korzyści odczują także i duzi gracze rynkowi. Dzięki wprowadzonym regulacjom będą oni w stanie zaprezentować przejrzystą i wiarygodną politykę prowadzenia swoich działań na rynku polskim.