Jak giełdy wierzytelności wspierają windykację należności?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Giełda Długów  > Jak giełdy wierzytelności wspierają windykację należności?

Jak giełdy wierzytelności wspierają windykację należności?

Giełdy wierzytelności to platformy internetowe, które spełniają dwie podstawowe funkcje:

  • wspierają proces windykacji długów,
  • dają możliwość weryfikacji kontrahenta.

Ich podstawową zaletą jest powszechna dostępność. Każdy, kto zdecyduje się na egzekucję długów na internetowej giełdzie długów, może mieć pewność, że informacje o zaległych płatnościach i nierzetelnym traktowaniu partnerów biznesowych dotrą do wielu osób.

 

Jest to bardzo skuteczny argument stosowany w windykacji miękkiej. Upublicznienie należności wraz z podaniem pełnych danych dłużnika (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres), nie jest powodem do zadowolenia. Co więcej, z informacji dostępnych na internetowych giełdach długów korzystają także instytucje finansowe.

 

Giełdy wierzytelności regulowane są oczywiście przez przepisy prawne. Zgodnie z obowiązującymi normami wierzyciel może ujawnić dane dłużnika w celu prawnego dochodzenia należności. Nie ma tu więc mowy o niekontrolowanych próbach windykacji należności.

 

Wystawione na giełdzie długów zobowiązania dają wierzycielom szansę na choć częściowe odzyskanie pieniędzy. Jest to ważna kwestia dla każdego przedsiębiorcy. Co więcej, takie rozwiązanie pozwala także w większości przypadków uniknąć windykacji twardej.