Co zrobić, gdy nie możesz odzyskać swoich należności?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Co zrobić, gdy nie możesz odzyskać swoich należności?

Co zrobić, gdy nie możesz odzyskać swoich należności?

biznes-firma-spotkanie-zebranieSytuacja, kiedy dłużnik zwleka z zapłatą za nasze faktury bądź ze zwrotem pożyczki jest w dzisiejszych czasach dosyć powszechną, dobrze nam znaną sytuacją. Nie możemy czekać w nieskończoność na zmianę postawy dłużnika, mamy bowiem 2 lata na odzyskanie długu od momentu jego powstania. Czy zatem jest jakiś sposób na dłużnika, gdy nie można odzyskać swoich należności?

Na początek stosujmy negocjacje

Na pewno należy systematycznie pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym, e-mailowym lub listowym z dłużnikiem, i prowadzić negocjacje zmierzające do wyegzekwowania należności w sposób polubowny, zapewniając przy tym dłużnika jak ważna jest dla nas dalsza z nim współpraca. Na tym etapie warto uzgodnić nowy termin spłaty lub też rozłożyć dług na raty, jak też podkreślić korzyści takich ustaleń np. nie naliczanie odsetek.

Firma windykacyjna

W przypadku, gdy mimo tych ustaleń terminy nadal nie zostają przez dłużnika dotrzymane, możemy zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych firm lub kancelarii prawnych w dochodzeniu należności. Firmy windykacyjne przyjmują sprawy zarówno od firm jak i od osób fizycznych. Należy wówczas taki problem zgłosić telefonicznie bądź osobiście w siedzibie danej firmy windykacyjnej. Konieczne jest zatem podpisanie adekwatnej do problemu umowy, jak też przekazanie wszelkich dokumentów świadczących o istnieniu wierzytelności ( faktur czy umów np. pożyczki pieniędzy). Powinniśmy przy tym pamiętać, że jeśli pożyczamy komuś pieniądze, to róbmy to podpisując umowę, łatwiej nam będzie udowodnić dług w razie problemów z jego spłatą. W Kodeksie Cywilnym przeczytamy, że pożyczki zawierane na kwotę powyżej 500 zł winny być sporządzone w formie pisemnej.

Firmę windykacyjną możemy też zatrudnić w momencie polubownego egzekwowania należności. Będzie ona także, w przypadku braku działań dłużnika, kierować w naszym imieniu sprawę do sądu, zaś po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w dalszym etapie monitorować egzekucję komorniczą.

Opłaty w firmie windykacyjnej

Najczęściej firmy windykacyjne pobierają opłaty za swoje usługi w granicach kilku bądź kilkunastu procent od kwoty odzyskanej. Nie ma też żadnych przesłanek, ażeby wierzyciel nie mógł sam założyć sprawy w sądzie czy kierować odzyskiwaniem swoich należności. Z reguły jednak, firmy windykacyjne podejmują swoje działania w sposób celowy i profesjonalny, co umożliwi nam skrócenie czasu na oczekiwany rezultat sprawy, to znaczy odzyskanie naszych należności od dłużnika. Dodatkowo uchroni nas samych, bądź naszą firmę, przed nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi z zadłużeniem.

Pamiętać należy, że jeśli dług jest przeterminowany o minimum 60 dni, wierzyciel lub firma windykacyjna może wpisać dłużnika na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Aby tego dokonać należy posiadać wyrok sądowy potwierdzający wymagalność roszczenia, natomiast na 14 dni przed dokonaniem tego wpisu, należy wysłać listem poleconym dłużnikowi wezwanie do zapłaty wraz z informacją o zamiarze wpisania go do BIG.