Zadłużenie Polaków nie przeraża

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Zadłużenie Polaków nie przeraża

Zadłużenie Polaków nie przeraża

Pierwsze w historii porównanie postaw Polaków, Czechów oraz Rumunów wobec zadłużania przygotowała Grupa KRUK działająca w tych krajach w branży zarządzania wierzytelnościami. Badanie pokazało, że Polacy mają najmniejsze kłopoty ze spłatą zaległości, gdyż w 2011 roku tylko 9% polskich badanych dotknął problem zadłużenia. W Czechach było to już 12%, a w Rumunii 25%. Przedstawiciele wszystkich narodowości deklarują, że borykając się z długami, oczekiwaliby od konsultantów firmy windykacyjnej wsparcia w znalezieniu najlepszego sposobu na wyjście z tej trudnej sytuacji (w Polsce stwierdziło tak aż 93% badanych, w Czechach 88%, a w Rumunii 84%).

Co myślimy o zadłużeniu

Najbardziej widoczne różnice zauważyć można analizując podejście trzech narodowości do przyczyn zadłużania się i postaw wobec spłaty długu. Aż 78% mieszkańców Rumunii wskazywało, że w większości przypadków przeszkodą w spłacie długu są okoliczności zewnętrzne, takie jak utrata pracy, wypadek czy choroba. W Polsce i Rumunii odsetek pytanych wskazujących nieszczęśliwe zdarzenia jako główną przyczynę finansowych kłopotów jest istotnie mniejszy i stanowi odpowiednio 50% i 41%. „Taki wynik może sugerować, że mieszkańcy Polski i Czech podchodzą do kwestii powstawania długów bardziej świadomie i odpowiedzialnie. Wiedzą, że oprócz nieprzewidywalnych zdarzeń – istnieją inne przyczyny zadłużenia, leżące raczej w nich samych i decyzjach finansowych, które sami podejmują“ – mówi Piotr Krupa, Prezes KRUK S.A.

Potwierdzeniem tego są również inne wyniki. 30% Czechów i 14% Polaków ma świadomość, że ludzie popadają w długi ponieważ podejmując decyzję o zakupach przeszacowują swoje możliwości finansowe. W przypadku mieszkańców Rumunii myśli Cheap Barcelona football shirts tak już tylko 6%. Równie rzadko Rumuni (tylko 3% pytanych) sądzą, że przyczyną nadmiernego zadłużania się może być nabywanie dóbr pod wpływem impulsu, bez myślenia o spłacie. W Polsce odsetek osób wskazujących, że nieprzemyślane zakupy mogą wpędzić nas w spiralę zadłużenia był wyższy – twierdziło tak 9% badanych.

Jednocześnie 15% polskich respondentów twierdzi, że zaległości w regulowaniu zobowiązań dotyczą ludzi, którzy wiedzieli, że mogą mieć problemy ze spłatą, ale uważali, że mimo wszystko „jakoś to będzie“. „Takie myślenie jest charakterystyczne dla sporej części naszych rodaków. A przecież bardzo wiele decyzji finansowych zależy przede wszystkim od naszych wyborów. Dlatego Grupa Kapitałowa KRUK nieustannie prowadzi działania edukacyjne, których celem jest podnoszenie świadomości finansowej Polaków. W akcjach informacyjnych i artykułach poradnikowych przekonujemy, że zaciąganie zobowiązań to normalne zjawisko, które napędza rozwój gospodarki, ale bardzo istotne jest, by zadłużać się w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dotyczy to zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.“ – komentuje Piotr Krupa.

Kontakty z firmami windykacyjnymi

Czesi i Polacy są najbardziej otwarci na kontakt z firmami obsługujacymi ich długi. Jak pokazuje badanie Grupy KRUK – Czesi i Polacy w sprawie spłaty zadłużenia polegaliby równie często na radach pracownika firmy windykacyjnej (Czesi 30%, Polacy 29%), jak na wskazówkach rodziny (Czesi 34%, Polacy 38%). Natomiast Rumuni najbardziej polegają na radach najbliższych. 63% z nich skupiłoby się na poszukiwaniu pomocy u partnera lub najbliższej rodziny. Tylko 7% mieszkańców Rumunii zwróciłoby się z prośbą o rozłożenie długu na raty do swojego wierzyciela. Tymczasem szukanie porady głównie u najbliższych może być mylące, zwykle bowiem posiadają oni podobną wiedzę oraz doświadczenia życiowe jak sami zadłużeni. Dlatego znacznie lepiej sprawdzonych rozwiazań szukać u ekspertów.

W sytuacji zadłużenia, kontaktu z wierzycielem lub reprezentującą go firmą windykacyjną szukaliby przede wszystkim Polacy. Takie Cheap England football shirts rozwiązanie wskazał co czwarty pytany (25%). W Rumunii porozumienia szukałoby 17% osób, a w Czechach 10%. „W swoich działaniach staramy się odczarowywać negatywny stereotyp związany z branżą windykacyjną. Proponujemy polubowne rozwiązania i możliwość zawarcia ugody pozwalającej na spłatę zaległosci w ratach możliwych do spłaty czyli takich dopasowanych do bieżących mozliwości finansowych zadłużonej osoby – mówi prezes KRUK S.A.

Polska, Rumunia, Czechy i… długi

Zarówno Polacy, Czesi i Rumunii funkcjonują w gospodarce rynkowej zalednie od dwudziestu paru lat. Wyniki badań pokazują, że istnieje ogromna potrzeba edukowania i uświadamiania wszystkim trzem narodom mechanizmów i przyczyn zadłużenia się. 18% Czechów i Polaków oraz 22% mieszkańców Rumunii twierdzi, że nie poszukiwałoby pomocy w sytuacji kłopotów finansowych. Jednocześnie osoby te Cheap Barcelona football shirts deklarowały, że same znalazłyby najlepsze wyjście. Jednocześnie przy tym 48% mieszkańców Rumunii, 39% Czechów i 34% Polaków ocenia, że ludzie chcieliby spłacać swoje długi, ale nie wiedzą jak. „To wyzwanie zarówno dla branży finansowej, instytucji branżowych, jak i dla systemu szkolnictwa. Porównanie wyników badania przeprowadzonego na trzech rynkach pokazuje, że zarówno Polacy, Czesi, jak i mieszkańcy Rumunii potrzebują edukacji w zakresie odpowiedzialnego zadłużania się. To przyniesie korzyści zarówno samym osobom zadłużonym, ich wierzycielom, jak i całej gospodarce“ – dodaje Piotr Krupa.

Zrozumieć sytuację i rozłożyć zadłużenie na raty

Niemal na równi społeczeństwo polskie, czeskie i rumuńskie oczekuje od firm windykacyjnych rozłożenia długu na raty w wysokości możliwej do spłacenia. Taka odpowiedź była we wszystkich badanych krajach najczęściej wskazywaną wśród wybranych działań, które mogą być podjęte wobec osoby zadłużonej. W Polsce, gdzie KRUK S.A. promuje strategię pro-ugodową już od kilku lat, wybrało ją 60% osób. W Czechach było to 49%, a w Rumunii 41%. Znaczny odsetek osób oczekuje też, że firma windykacyjna zrozumie ich sytuację. W Czechach takie potrzeby wykazuje 20% osób, w Polsce 21%, a w cheap football tops Rumunii 35%. „Takie wyniki pokazują, że nie pomyliliśmy się w 2008 roku, gdy obserwując zmiany na rynku i w postawach osób zadłużonych podjęlismy decyzję o wdrożeniu podejścia pro-ugodowego. Strategia oparta na dążeniu do poznania i zrozumienia sytuacji zadłużonej osoby, a później na dopasowaniu najlepszego sposobu na wyjście z sytuacji jest rozwiązaniem typu win-win. Korzystają na nim wszyscy. Dzięki coraz częściej dziś wykorzystywanej ofercie ratalnej spłaty długu wierzyciel stopniowo odzyskuje należne mu środki, osoba zadłużona wychodzi na prostą, a dzięki przywróceniu pieniędzy do obrotu zyskuje cała gospodarka“ – mówi Prezes KRUK S.A.

Informacje o badaniu
Równoległe badania postaw Polaków, Czechów i Rumunów zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2012 r na reprezentatywnej cheap football shirts próbie ponad 1000 osób z każdego z rynków. W badaniu udział wzięły osoby w wieku 18 – 60 lat, które decydują lub wzpółdecydują o finansach swojego gospodarstwa domowego. W badaniu wykorzystano metodę CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

www.kruksa.pl

tytuł : Zadłużenie Polaków nie przeraża
oprac. : Aleksandra cheap football kits Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

 

 

cheap Arsenal football shirts  |
cheap Manchester City football shirts  |
cheap Liverpool football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Juventus football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap PSG football shirts  |
cheap Borussia Dortmund football shirts  |
cheap Italy football shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap Germany football kits  |
cheap Portugal football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap France football shirts  |
cheap France football shirts  |
cheap Scotland football shirts  |
cheap Germany football shirt  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap Bayern Munich football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap North Ireland football shirts  |
cheap brazil football shirts  |
cheap Bayern Munich football shirts  |