windykator Tag

[caption id="attachment_360" align="aligncenter" width="570"] spam email - jak nie wpadać do spamu[/caption] Jeszcze do niedawna wszystkie firmy wysyłały korespondencję swoim klientom drogą listowną. W przypadku gdy były to ważne informacje, takie jak wezwanie do zapłaty, lub zmiana warunków umowy, pisma te były kierowane za pośrednictwem poczty listem poleconym. Dzisiaj powoli odchodzi się od tego zwyczaju, z uwagi na oszczędność czasu oraz aspekty ekologiczne. Większość korespondencji wysyłana...

Read More

Praca windykatora nie należy do najłatwiejszych. Stereotypowo kojarzona jest z komornikiem, przed którym dłużnicy najchętniej zabarykadowaliby drzwi i okna. By przekonać dane podmioty o tym, że zadaniem firmy windykacyjnej jest właśnie niedopuszczenie do wkroczenie komornika i zawarcie pewnej ugody, każdy windykator powinien kierować się pewnym zasadami. Po pierwsze – prawo. Nadrzędnym zadaniem windykatora, działającego w imieniu wierzyciela, jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty zaległości. Ważne, by działo się...

Read More