Przedsiębiorco, chcesz uniknąć przedawnienia należności?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Przedsiębiorco, chcesz uniknąć przedawnienia należności?

Przedsiębiorco, chcesz uniknąć przedawnienia należności?

Przedsiębiorco, chcesz uniknąć przedawnienia należności? Sprawdź, jakie masz możliwości!

 

Praktycznie każdy przedsiębiorca spotkał się z problemem nierzetelnych kontrahentów i nieopłaconych faktur. Odzyskiwanie należności często zajmuje bardzo wiele czasu. Jakie kroki możesz podjąć, jeśli obawiasz się, że Twoje roszczenia się przedawnią?

 

Przedawnienie należności – jakie masz prawa?

 

Jako przedsiębiorca musisz pamiętać, że roszczenia finansowe ulegają przedawnieniom. Po upływie określonego terminu Twoje prawo do ściągania należności wygasa. Regulacje prawne dotyczące przedawnień zostały uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego – art. 117- 125. Poniżej przedstawiamy te, które odnoszą się bezpośrednio do przedsiębiorców:

  1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat.
  2. Dla roszczeń o świadczenia okresowe (czyli te, których wysokość zależy od upływu czasu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
  3. Roszczenia o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w regulowaniu należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 3 lata.
  4. Dla roszczeń wynikających z umowy o dzieło i zlecenia – 2 lata.

 

Jakie kroki powinieneś podjąć, aby uniknąć przedawnienia należności?

 

Najprostszym rozwiązaniem jest monitorowanie należności. Warto w tym celu skorzystać z internetowego systemu do windykacji. Systemy te posiadają rozbudowane funkcjonalności, które ułatwiają śledzenie terminów spłaty należności przez kontrahentów. Jednym z tego typu rozwiązań jest platforma eWindykator, dzięki której możliwe jest:

  • Weryfikowanie terminów płatności faktur,
  • Wskazanie tych, których termin płatności minął,
  • Wysyłanie do kontrahentów monitów przypominających o płatności.

Oczywiście zakres funkcjonalności serwisu eWindykator jest o wiele szerszy. Warto jednak kolejne kroki nakierowane na odzyskiwanie należności realizować stopniowo.

Zanim wystąpisz na drogę sądową, wyślij do nieuczciwego kontrahenta wiadomości mailowe, SMS-owe lub skontaktuj się telefonicznie. Działania te może także wykonać za Ciebie eWindykator. Wystarczy, że ustalisz preferowaną przez Ciebie ścieżkę komunikacji, a system samodzielnie zidentyfikuje przeterminowane faktury i poinformuje dłużników o przedawnieniu należności. Takie działania to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim gwarancja poprawy płynności finansowej Twojej firmy.

Jeśli wskazane działania nie przyniosą efektów i kontrahent „gra na czas”, to pamiętaj, że bieg przedawnienia przerywa każda czynność prowadzona w postępowaniu sądowym, rozpoczęcie procedury mediacji czy uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.