Czy wiesz, ile osób figuruje już w Krajowym Rejestrze Długów?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Czy wiesz, ile osób figuruje już w Krajowym Rejestrze Długów?

Czy wiesz, ile osób figuruje już w Krajowym Rejestrze Długów?

Krajowy Rejestr Długów to portal internetowy, w którym możesz sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów.

 

Ile osób figuruje w rejestrze długów?

 

Jak donosi portal, w bazie danych figuruje obecnie ponad 2,46 miliona osób. Wartość ich zadłużenia wynosi 41,9 miliarda PLN, czyli aż 17 030 PLN długu przypada na jednego konsumenta. Wśród najbardziej zadłużonych regionów dominują:

  • Śląsk – 5,93 miliarda PLN,
  • Mazowsze – 5,78 miliarda PLN,
  • Dolny Śląsk – ponad 4 miliardy PLN.

Rekordzista ma na swoim koncie dług o wartości 45 765 116 PLN! Został on wpisany na listę dłużników przez sąd. Wiemy o nim tyle, że ma 40 lat i jest spod znaku Raka. Gdyby chciał spłacić swoje zadłużenie, to przy założeniu zarobków na poziomie średniej krajowej, przeznaczaniu całej pensji na spłatę zadłużenia (bez odsetek), potrzebowałby na to blisko 1200 lat.

Jest to oczywiście przypadek ekstremalny. Tak duże kwoty zadłużenia zdarzają się sporadycznie.

Z opracowania przedstawionego na łamach portalu krd.pl wynika, że średni okres potrzebny na spłatę zadłużenia wynosi w Polsce 5 miesięcy i 10 dni.

 

Pamiętaj!

 

Każdy z nas raz na pół roku może zupełnie za darmo sprawdzić informacje na swój temat znajdujące się w KRD. Serwis Ochrony Konsumenta udostępnia informacje na temat naszego zadłużenia oraz informuje, czy w okresie ostatniego roku ktoś weryfikował naszą wiarygodność w KRD. Jest to bardzo cenna informacja, ponieważ weryfikacja stanu zadłużenia osoby prywatnej jest możliwa do wykonania tylko po podpisaniu przez nią pisemnej zgody. Jeśli okaże się, że ktoś szukał informacji na temat osoby prywatnej bez udzielenia przez nią zgody, to najprawdopodobniej próbował zaciągnąć w jej imieniu zobowiązanie.

 

Czy warto korzystać z rejestrów dłużników?

 

Wpis dłużnika do rejestru często działa na niego motywująco. Podanie danych na temat posiadanego zadłużenia do opinii publicznej zmniejsza bowiem wiarygodność w oczach kontrahentów, a osobom prywatnym uniemożliwia zaciąganie kolejnych zobowiązań. Wpis dłużnika do KRD zwiększa także szanse na odzyskanie długów, pozytywnie przekłada się na płynność finansową oraz zapobiega powstawaniu kolejnych zadłużeń.