Wierzytelność na sprzedaż – jak rozpoznać dłużnika?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wierzytelność na sprzedaż – jak rozpoznać dłużnika?

Wierzytelność na sprzedaż – jak rozpoznać dłużnika?

Niespłacone długi wpływają na sytuację finansowo-gospodarczą danej firmy nie tylko bezpośrednio (przez brak środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań), ale też psują opinię o podmiocie gospodarczym w oczach kontrahentów czy współpracowników. W dobie Internetu informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko, przez co rozpoznanie dłużnika nie jest czymś trudnym. To minus dla zadłużonych, ale ogromny plus dla uczciwych przedsiębiorców, którzy chcieliby współpracować z równie rzetelnymi podmiotami. Dostępność do informacji o zadłużeniach sprawia, że – świadomi tej wiedzy – mogą oni negocjować inne warunki współpracy (np. płatność z góry) lub w ogóle zrezygnować z robienia interesów z podejrzanymi podmiotami. Nie ulega wątpliwości, że wiedza o zobowiązaniach innej firmy jest cenna, tylko – jak ją zdobyć? Jak rozpoznać dłużnika?

51254_banner_700x330

W Polsce informacje o dłużnikach gromadzone są przez biura informacji gospodarczej (BIG). W kraju działają cztery takie bazy, to: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Przedsiębiorstwa te handlują informacjami o podmiotach zalegających ze spłatami. Skąd czerpią te dane? Swojego dłużnika może zgłosić do biura informacji gospodarczej każda osoba fizyczna, która posiada odpowiedni wyrok sądu wskazujący na istnienie zobowiązania. Podmioty zalegające ze spłatą mają prawo zgłaszać również przedsiębiorstwa, np. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, ale też jednostki samorządowe i firmy windykacyjne. W tym przypadku należy jednak poinformować dłużnika o zamiarze zgłoszenia go do BIG, a dług musi spełniać określone warunki (to m.in.: minimalna kwota zadłużenia i okres przeterminowania długu).

Umieszczenie wpisu o dłużniku w BIG nie jest więc trudne, równie łatwo jest zdobyć takie informacje. Korzystając z baz biur informacji gospodarczej, zyskujesz dostęp do raportów o firmach i osobach fizycznych niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych. Dane te dostępne są zwykle w trybie on-line przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O każdej porze i z niemal każdego miejsca można zatem sprawdzić kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy. Należy oczywiście najpierw być klientem wybranego podmiotu BIG i uiścić odpowiednią należność za wgląd do raportów. Abonament za takie usługi kosztuje zwykle kilkaset złotych. Co istotne, informacje uzyskane z rejestru nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim i mogą być przechowywane w firmie tylko przez określony przepisami prawa czas.

Rozpoznać dłużnika w potencjalnym kontrahencie można również dzięki giełdom wierzytelności. Giełdy, na które trafiają zobowiązania z zamiarem sprzedaży, funkcjonują często przy stronach internetowych firm zajmujących się windykacją. Wystarczy zatem wpisać w wyszukiwarkę dane wybranego podmiotu, by dotrzeć do informacji o jego potencjalnym zadłużeniu. Dzięki takim platformom można wystawić na sprzedaż np. niezapłacone faktury (długi mogą wystawiać na sprzedaż i osoby prywatne, i właściciele firm), już sam fakt pojawienia się firmy czy osoby w podobnym rejestrze może przyspieszyć uiszczenie przez niego zaległości, gdyż podmiot będzie chciał jak najszybciej zniknąć z bazy dłużników. Platformy gromadzące dane o zadłużeniu pełnią zatem nie tylko rolę informacyjną, ale też często motywują dłużnika do oddania pieniędzy i przyspieszają odzyskanie należności.