Wezwanie papierowe nie jest potrzebne!

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wezwanie papierowe nie jest potrzebne!

Wezwanie papierowe nie jest potrzebne!

Wezwanie do zapłaty stało się najpowszechniejszą formą wyegzekwowania należności, którą praktykuje większość właścicieli firm. Wiarołomni kontrahenci zazwyczaj są ponaglani za pomocą pisemnej perswazji, która nierzadko stanowi zapowiedź ubiegania się o spłatę drogą sądową. Warto jednak podkreślić, że obecnie papierowe wezwania nie są już obowiązkowe, jeśli mamy problem z odzyskaniem należności.

Najnowsze przepisy dotyczące egzekwowania spłaty

Jeszcze parę lat temu konieczne było wystawienie dłużnikowi wezwania do zapłaty, aby w ten sposób zapewnić sobie przepustkę do sądowego egzekwowania należności. Obecnie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ na początku maja 2012 roku weszły w życie nowe przepisy. Zgodnie z obowiązującymi zmianami obowiązek wysyłania wezwania do zapłaty został zniesiony i w związku z tym poszkodowana firma nie musi dołączać go do wniesionego pozwu. Przepisy znacznie ułatwiły dokonywanie ostatecznego kroku, jednakże nie zawsze sądowe postępowanie okaże się dobrym rozwiązaniem. Czasami lepiej skupić się na perswazyjnej treści wezwania, która może stać się bardziej efektywnym sposobem na odzyskanie zadłużenia. W wielu przypadkach skuteczne okaże się już samo widmo zagrożenia postępowaniem sądowym. Warto się nad tym zastanowić, biorąc pod uwagę specyfikę danego zadłużenia.

Czy warto wystawić wezwanie papierowe?

Co prawda w świetle obowiązującego prawa nie musimy wystawiać papierowego wezwania, jednakże w niektórych przypadkach sąd może uznać takie postępowanie za zaniechanie. W konsekwencji, nierzadko to właśnie wierzyciel mógłby zostać zobowiązany do uiszczenia ewentualnych kosztów sądowych. Taka sytuacja jest związana z założeniem, że samo wezwanie potencjalnie jest w pełni wystarczającym środkiem na skłonienie klienta do wywiązania się z terminu spłaty. Należy także podkreślić, że dzięki niemu zapewnimy sobie niepodważalny dowód wcześniejszego ubiegania się o spłatę należności, co okaże się decydujące podczas obciążania jednej ze stron kosztami postępowania sądowego. Nic dziwnego, że większość osób decyduje się na wysłanie do adresata stosownego pisma, jednocześnie pamiętając o nadaniu listu poleconego z koniecznością potwierdzenia odbioru. W przypadku wnoszenia pozwu sądowego, potwierdzenie odbioru okaże się kluczowym dowodem, który koniecznie trzeba dołączyć. Nie można również zapominać o wystawieniu wezwania, jeśli zamierzamy doprowadzić do umieszczenia danych nierzetelnego klienta w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Biurze Informacji Gospodarczej.

Wystawianie wezwań do spłaty długu wciąż nie jest ujednolicone przepisami, chociaż teoretycznie nie jest to konieczne działanie w perspektywie rozpoczęcia sądowego egzekwowania należności. Warto zaznaczyć, że większość firm decyduje się na wysłanie co najmniej dwóch upomnień, pamiętając o stosownym potwierdzeniu. Dzięki temu umożliwiamy klientowi polubowną spłatę należności, zakładając, że wezwanie do zapłaty okaże się dla niego dostateczną motywacją do wywiązania się z podpisanej umowy.