Wezwanie do zapłaty 3: Hasła, znaki, symbole

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wezwanie do zapłaty 3: Hasła, znaki, symbole

Wezwanie do zapłaty 3: Hasła, znaki, symbole

W wezwaniach do zapłaty pojawiają się niekiedy znaki graficzne, fotografie, hasła, symbole, obrazki, których celem ma być dodatkowe zmotywowanie dłużnika do zapłaty lub zwrócenie jego uwagi na pewne istotne kwestie.

Niektóre firmy windykacyjne zamieszczają na pismach kierowanych do dłużników hasła wskazujące na ich skuteczność, konsekwencję w działaniu lub wartości którymi dana organizacja się kieruje. Podobnie jak w przypadku kolorystyki wezwań do zapłaty, wykorzystanie haseł lub elementów raczej luźno związanych z przedmiotem korespondencji nie jest chyba przedmiotem analiz pozwalających na obiektywną ocenę ich skuteczności. Nie można się także niekiedy oprzeć wrażeniu, że stosowane zabiegi artystyczne spychają treść wezwania i podniesione w nim argumenty na drugi plan i nie dodają wezwaniu powagi.

za: windykacja.pl

Na wezwaniach wysyłanych przez eWindykator.pl znajdzie się nie tylko logo Twojej Firmy ale również logo systemu, żeby pomóc Ci zmotywować dłużnika.

828730