Wezwanie do zapłaty 1: Forma wezwania

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Wezwanie do zapłaty 1: Forma wezwania

Wezwanie do zapłaty 1: Forma wezwania

Wezwanie do zapłaty i ponaglenie są podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w związku z podejmowanymi wobec dłużników działaniami windykacyjnymi. Od ich treści, formy, struktury oraz pozostałych elementów zależy bardzo wiele.

Dobre i przemyślane wezwanie może wydatnie przyczynić się do wzrostu skuteczności podejmowanych działań, natomiast nieprzemyślane nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanego celu lub wręcz go zniweczy. Wezwania, ponaglenia oraz telefoniczne kontakty z dłużnikami są podstawą pozasądowych działań podejmowanych nie tylko przez firmy windykacyjne operujące na dużych pakietach wierzytelności, ale także samodzielnych windykatorów, kancelarie trudniące się windykacją i doradztwem prawnym, niektóre biura rachunkowe oraz samych wierzycieli.

eWindykator wysyła do Klientów SMS z przypomniem o płatności

eWindykator wysyła do Klientów SMS z przypomniem o płatności

Forma wezwania

Dłużnika można wzywać do zapłaty na różne sposoby. Jeżeli jednak mówimy o wezwaniu do zapłaty, najczęściej mamy na myśli wysłane do dłużnika pismo. Choć coraz częściej praktykuje się wezwania e-mailowe a nawet sms-owe (zwłaszcza w przypadku należności za usługi świadczone drogą elektroniczną), to jednak wciąż bardzo ważne znaczenie ma wezwanie w tradycyjnej papierowej formie.

Obecnie coraz częściej spotkamy się z praktyką polegającą na wykorzystywaniu wszystkich dostępnych kanałów komunikacji i kierowaniu do dłużnika wezwania o tej samej treści równocześnie pisemnie, elektronicznie i telefonicznie (sms, faks). Próba wywołania u dłużnika poczucia osaczenia może się okazać skutecznym zabiegiem, dlatego każdy scenariusz działań wart jest rozważenia.

wezwanie