W jaki sposób eWindykator pomoże Ci zwiększyć firmowe przychody?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > W jaki sposób eWindykator pomoże Ci zwiększyć firmowe przychody?
Jak system pilnuje pieniędzy

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z profesjonalnych usług windykacyjnych naszego portalu i rozważasz korzyści, które może Ci przynieść? Chętnie pomożemy Ci je oszacować i wyjaśnić, dlaczego nasze usługi są jednymi z najczęściej poszukiwanych przez polskich przedsiębiorców.

Korzyści płynące ze współpracy z eWindykatorem:

  • Eliminacja zatorów płatniczych

W ostatnich latach kwestia zatorów płatniczych poruszana jest coraz częściej w wielu badaniach i raportach finansowych. Skupiają się na niej specjaliści i analitycy ekonomiczni, wskazując na jej tendencję wzrostową i fatalne w skutkach długoterminowych straty, które za sobą niesie. Bez zbędnej przesady można powiedzieć, że jest prawdziwą plagą rujnującą nawet dobrze prosperujące firmy. Powagę sytuacji powinien podkreślić fakt, że w sprawie zainterweniował rząd, rozpoczynając prace nad nowelizacją ustawy pomagającej w ograniczeniu zatorów.

Dzięki współpracy z eWindykatorem możesz skutecznie wyeliminować problem zatorów płatniczych w Twojej firmie. Otrzymasz dostęp do systemu, który ułatwia monitorowanie faktur oraz pozwala na wysyłanie do kontrahentów stosownych powiadomień. Co więcej, monity można generować w różnej formie – SMS, e-mail, list czy telefon i w określonych przedziałach czasowych. Wszystko zależy tak naprawdę od Twoich preferencji oraz specyfiki branży, w której działasz. Poza windykacją miękką nasz portal wspiera także przedsiębiorców w windykacji twardej.

  • Budowa reputacji firmy jako rzetelnego partnera w biznesie

Zaczyna się zazwyczaj dość niewinnie – nikt bowiem nie bije na alarm w przypadku niewielkiej zwłoki w płatności jednego czy dwóch kontrahentów. Niestety sytuacja zazwyczaj pogarsza się wraz z upływem terminów kolejnych, nieopłaconych faktur. Pieniądze, które potencjalnie powinny być już dawno na koncie firmy, a nawet w obiegu, nie pojawiają się, powiększając sumę zadłużenia przedsiębiorcy, także wobec jego wierzycieli.

Sytuacja robi się krytyczna, kiedy to oni jako pierwsi wstępują na drogę windykacji. Status uczciwego przedsiębiorcy bardzo szybko zmienia się wówczas na „niepewny”, a przy dłuższych opóźnieniach na „niewypłacalny”.

Bardzo łatwo jest zepsuć swoją reputację na rynku, trudniej z odbudowaniem renomy. Na szczęście także i w tym aspekcie platforma eWindykator jest w stanie Ci pomóc. Bieżące monitorowanie należności i wysyłanie przypomnień do kontrahentów buduje Twój wizerunek, jako rzetelnego kontrahenta, który zawsze trzyma „rękę na pulsie”. Często brak terminowych wpłat wynika po prostu z błędu ludzkiego. Jeśli więc na bieżąco monitorujemy stan firmowych zobowiązań, to jesteśmy w stanie szybko reagować na sytuacje kryzysowe.

  • Stały rozwój Twojej firmy

Praca, czas i energia, które powinny być przeznaczone na rozwój firmy, w sytuacji współpracy z nierzetelnym kontrahentem, lokowane są w doraźnych działaniach mających na celu windykację we własnym zakresie i żonglowanie posiadanymi aktywami.

Największym jednak problemem mogą okazać się zaległości, które ze względu na swoje kwoty przyczyniają się do utraty płynności finansowej firmy. W wielu przypadkach przedsiębiorcy, których problem dotknął, zmuszeni byli do dodatkowego, nieplanowanego dofinansowywania własnych przedsiębiorstw, zaciągania kredytów lub wyprzedaży posiadanych aktywów stałych. Niestety notowane są również przypadki, w których sprawdził się czarny scenariusz – bankructwo firmy.

Korzystając z usług eWindykatora, część zadań związanych z windykacją automatyzujesz i przekazujesz w ręce specjalistów. W kwestii windykacji twardej współpracujemy bezpośrednio z grupą Kaczmarski Inkasso, liderem na rynku usług windykacyjnych, co daje Ci pewność bezproblemowego odzyskania należności. W tym czasie Ty możesz skupić się na rozwoju swojej firmy oraz realizowaniu przyjętych celów.

Jeśli chcesz poznać bliżej system eWindykator, to zapraszamy do kontaktu.