skarga pauliańska Tag

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Posts tagged "skarga pauliańska"

Niewypłacalność dłużnika ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości wywiązania się przez dłużnika z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Powstaje ona wskutek świadomego postępowania dłużnika, który pozbywa się własnego majątku, żeby uniknąć wykonania swoich obowiązków względem wierzycieli. Przepisy Kodeksu Cywilnego w art.527-534 podnoszą kwestię tzw. skargi pauliańskiej, mającej na celu ochronę wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika. Wyjaśniając to na przykładzie, przyjmijmy hipotetycznie, że osobie A na podstawie wyroku sądowego...

Read More