Przykład wdrożenia Systemu do automatycznej windykacji w firmie transportowej

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Przykład wdrożenia Systemu do automatycznej windykacji w firmie transportowej

Przykład wdrożenia Systemu do automatycznej windykacji w firmie transportowej

Przykład wdrożenia Systemu do automatycznej windykacji w firmie transportowej.

 

O Kliencie.

Wdrożenie systemu przedstawimy na podstawie naszego klienta z branży Transport–Spedycja-Logistyka.
Firma powstała w roku 2003. Siedziba firmy mieści się w Katowicach. Działalność rozwija się w dynamicznym tempie. Szybko nastąpiło otwarcie kolejnych oddziałów, co było następstwem wielu nowych kontraktów z podwykonawcami i dużej liczba klientów.

Domeną firmy są szeroko rozumiane usługi usługi transportowe. Począwszy od przewozu krajowego po transport międzynarodowy, stworzenie stałych połączeń samochodowych oraz wyspecjalizowane kierunki po krajach Unii.

W ciągu ostatnich kilku lat skala działalności firmy wzrosła jeszcze bardziej i stało się jasne, że potrzebne jest nowe rozwiązania pomagające uregulować płatności. Firma poszukiwała systemu, który pomoże odzyskać należności od kontrahentów oraz będzie przypominał o niezapłaconych fakturach.

Jaki problem rozwiązywaliśmy?

Przez fakt, że firma nie miała wcześniej odpowiedniego systemu do automatycznej windykacji narosło wiele problemów, które wymagały szybkiego rozwiązania. Najpoważniejszymi były:

 1. Duże obłożenie pracą zespołu. Klientów ciągle przybywało. Jedna osoba nie dawała sobie rady z wysyłką powiadomień do większości z nich, co niestety było konieczne. Często jednak powiadomienia nie zostały wysłane do wszystkich, którzy płatności nie dokonali, przez co tworzył się zator płatniczy.
 2. Zapanowanie na precyzją rozliczeń usług. Rozliczenia takie są bardzo skomplikowane, ponieważ firma współpracuję z dużą liczbą kontrahentów.
 3. Brak efektywności podejmowanych działań.
 4. Brak systemu, który generował by odpowiednie treści monitów, przez co wszystkie wiadomości wyglądały tak samo.

Ze względu na wszystkie te czynniki Zarząd zdecydował się na wdrożenie systemu do automatycznej windykacji www.eWindykator.pl.  Na decyzję wpłyneły cechy takie jak:

 • integrowalność aplikacji (możliwość połączenia z ich systemem księgowym oraz systemem SpeedInterlan, wymiana danych, automatyczne aktualizacje)
 • polski produkt, spełniający wszystkie wymagania prawne
 • bogata funkcjonalność
 • model wsparcia technicznego oraz merytorycznego
 • duża ilość zadowolonych klientów

Jak przebiegało wdrożenie Systemu eWindykator.pl.  ?

Składało się z 9-ciu kroków :

 • Konsultacje przedsprzedażowe (pis procesu windykacji, określenie oczekiwań dotyczących procedury windykacyjnej, jak częsta ma być wysyłka monitów do Klientów, którzy nie opłacają faktur)
 • Podpisanie umowy
 • Konsultacje przedwdrożeniowe (dopracyzowanie szczegółów wdrożenia, osób odpowiedzialnych)
 • Szkic procedury windykacyjnej, treści wiadomości
 • Szkolenie
 • Wysyłka testowa – kontrolna
 • Modyfikacje
 • Pełna wysyłka
 • Po 3 miesiącach- konsultacje dotyczące wyników i możliwej dalszej optymalizacji procesu windykacji

Podsumowanie. Korzyści.

Wdrożenie systemu przyniosło wiele korzyści. Pozwoliły zaoszczędzić wiele czasu, który można przeznaczyć na inne ważne sprawy dotyczące firmy. System kosztuję mniej niż opłacenie osób, które zajmowałyby się systematycznym upominaniem kontrahentów o niezapłaconych fakturach. Klienci po otrzymaniu monitu zaczynają spłacać długi.

System zdecydowanie usprawnił cały proces odzyskiwania należności dzięki czemu poprawia się płynność finansowa firmy.