Monitoring należności sposobem na poprawę płynności finansowej Twojej firmy

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Monitoring należności sposobem na poprawę płynności finansowej Twojej firmy

Monitoring należności sposobem na poprawę płynności finansowej Twojej firmy

 

Monitoring należności sposobem na poprawę płynności finansowej Twojej firmy

Czy wiesz, że w 2017 roku odsetek przeterminowanych należności wynosił około 22,3%? Oznacza to, że na każdy 1000 PLN zadeklarowany na fakturze, aż 223 PLN nie wpłynęło wcale na wskazane konto firmowe lub też wpłynęło z opóźnieniem. Zarządzanie płynnością to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w każdym przedsiębiorstwie. Jak odpowiednio wypełniać ten obowiązek? Czy monitorowanie należności poprawia płynność finansową firm? Już odpowiadamy.

Co wpływa na płynność finansową firm?

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań – płatności za towary i usługi czy wypłaty wynagrodzeń. Choć celem każdego przedsiębiorcy jest generowanie zysku z działalności, to jednak realizacja tego zadania w praktyce nie zawsze kończy się powodzeniem.

Jak chronić firmę przed utratą płynności finansowej?

Gwarancją powodzenia jest monitoring należności. Często wraz z wydłużeniem czasu na realizację płatności zwiększa się ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Wspomniane ryzyko można zminimalizować, prowadząc monitoring płatności. Jak wynika z poniższego wykresu, wiele firm nadal boryka się z problemem terminowego regulowania płatności.

Źródło: Portfel Należności Polskich Marek, Raport 01.2018

Na czym polega monitorowanie należności?

Monitoring należności to nadzorowanie spłaty zobowiązań, które pozwala na częściowe lub całkowite ograniczenie opóźnień w płatnościach. Choć może Ci się wydawać, że jest to proces skomplikowany ze względu na dużą ilość kontrahentów i wystawianych faktur, to jednak z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki nim możliwe jest:

  • Ustalenie dokładnego scenariusza powiadomień dla kontrahentów (mail, rozmowa, SMS, list).
  • Wysyłanie wezwań do zapłaty przed jak i po przekroczeniu terminu płatności.
  • Rejestrowanie firmowych aktywności związanych z odzyskiwaniem należności.
  • Zautomatyzowanie wysyłki listów z wezwaniem do zapłaty.
  • Prowadzenie raportowania prowadzonych procesów ściągania należności.