Jakie triki zastosować przy wysyłaniu wezwania do zapłaty?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Jakie triki zastosować przy wysyłaniu wezwania do zapłaty?

Jakie triki zastosować przy wysyłaniu wezwania do zapłaty?

Odpowiednio sformułowane wezwanie do zapłaty jest kluczem do odzyskania długu, działając perswazyjnie na odbiorcę. Coraz więcej wierzycieli decyduje się na zastosowanie specjalnych trików, zapoznając nieuczciwego klienta z możliwymi konsekwencjami. Wielu adresatów, po dokładnej lekturze otrzymanego dokumentu, decyduje się na spłatę zadłużenia. Widmo procesu sądowego lub sprzedaży długu może okazać się w tym względzie najważniejszym argumentem.

Jakie wiadomości warto zawrzeć w wezwaniu?

Skuteczność wezwania do zapłaty jest zależna przede wszystkim od odpowiedniego „nastraszenia” klienta. Warto dokładnie przedstawić dalsze kroki postępowania, skupiając się na informacji o możliwym postępowaniu sądowym. Aby wiadomość wywarła na dłużniku jeszcze większe wrażenie, należy wspomnieć o obciążeniu kosztami procesu. Osoba zalegająca ze spłatami na pewno uświadomi sobie, że w świetle prawa wina leży po jej stronie, dlatego mogą ją czekać kolejne sankcje finansowe. Nic dziwnego, że informacja o wniesieniu sprawy do sądu często jest decydująca, skłaniając do spłaty należności. Z perspektywy nieuczciwego klienta, efektywnym argumentem jest także ryzyko umieszczenia jego danych w bazach Biura Informacji Gospodarczej. Jeśli wezwanie do zapłaty będzie zawierało klauzulę dotyczącą tej kwestii, dokument może okazać się jeszcze skuteczniejszy. Dzięki temu adresat uświadomi sobie, że przez zadłużenie może pozbawić siebie szansy na współpracę z innymi firmami, zyskując opinię niewiarygodnego kontrahenta.

Wezwanie od strony graficznej

W wezwaniu do zapłaty jak najbardziej można wykorzystywać ciekawe rozwiązania graficzne, które mają na celu przykuć uwagę odbiorcy do szczególnie ważnych informacji. W tym celu wierzyciele bardzo często stosują:

  • czcionkę w innym kolorze (zazwyczaj w czerwonym)
  • kursywę
  • pogrubienie wybranych treści
  • powiększenie czcionki

Większość z nas jest wzrokowcami, dlatego też jakiekolwiek wyróżnienia graficzne mogą okazać się bardzo skuteczne. Czerwony kolor czcionki zawsze kojarzy się z ostrzeżeniem, co w przypadku pism dotyczących zadłużenia nabiera jeszcze większego znaczenia. Oczywiście nie można przesadzić z graficznymi wyróżnieniami, ponieważ dokument musi być przede wszystkim czytelny. Najlepiej skupić się na fragmentach dotyczących dalszych konsekwencji dla nieuczciwego klienta, pogrubiając lub powiększając czcionkę. Trzeba przyznać, że jest to nie tylko bardzo proste, ale i efektywne rozwiązanie, które jest coraz częściej stosowane przez wierzycieli. Dzięki temu odbiorca od razu zwraca swoją uwagę na dalsze działanie wierzyciela, którego na pewno wolałby uniknąć.

Skuteczne wezwanie do zapłaty powinno być jak najbardziej perswazyjne, skłaniając dłużnika do określonego zachowania. Bardzo istotna jest nie tylko treść, ale także jej graficzne przedstawienie. Stosowanie kolorystycznych wyróżnień czy powiększonej czcionki automatycznie działa na podświadomość odbiorcy, zapoznając go z konsekwencjami dalszego niespłacania zadłużenia. Nie trzeba wysyłać wielu upomnień – wystarczy jedno, odpowiednio sformułowane pismo. Perswazyjne ponaglenia są skuteczne także w wersji mailowej czy sms-owej.