Jak usunąć nieaktualny wpis z KRD?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > Jak usunąć nieaktualny wpis z KRD?

Usunięcie wpisu z „czarnej listy dłużników” w Krajowym Rejestrze Długów jest możliwe w sytuacji:

  1. Spłaty należności

Spłata zobowiązuje wierzyciela do wystąpienia do KRD w terminie 14 dni z wnioskiem o usunięcie danych dłużnika z bazy. BIG w ciągu 7 kolejnych dni dokonuje zmian. W przypadku częściowej spłaty, wierzyciel musi wystąpić do KRD z prośbą o aktualizację danych.

 

  1. Zbycia należności

Wykreślenie z bazy KRD może nastąpić także wtedy, gdy wierzyciel dokona zbycia należności. Jest to okazja do renegocjacji warunków spłaty oraz ustalenia z nowym wierzycielem usunięcia wpisu o zadłużeniu.

 

  1. Upływu czasu

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacje o dłużnikach powinny być usuwane z bazy po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

 

  1. Nieprawdziwych danych

Jeśli wpis „na czarną listę” został dokonany bezpodstawnie, możliwe jest złożenie w KRD tzw. zarzutu. Termin rozpatrzenia wynosi 21 dni. Wierzyciel ma 14 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających zadłużenie. Jeżeli tego nie zrobi, wpis jest usuwany. Dłużnik może także przedstawić dokumenty potwierdzające brak zobowiązania.