Jak unikać nierzetelnych kontrahentów?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > Jak unikać nierzetelnych kontrahentów?
Jak unikać nierzetelnych kontrahentów

Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na stałym rozwoju firmy, doskonale wie, że posiadanie rzetelnych partnerów w biznesie jest w dzisiejszych czasach na wagę złota. Niestety z ryzykiem niewypłacalności kontrahentów boryka się coraz więcej firm. Niepłacone w terminie należności stają się często przyczyną problemów finansowych przedsiębiorstw i doprowadzają do zatorów płatniczych. Jak uniknąć takich sytuacji?

Płynność finansowa polskich przedsiębiorców

Z raportu „Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm” opracowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że koszty zatorów płatniczych polskich firm wynoszą ponad 100 mld zł rocznie. Co więcej, 7 na 10 firm nie realizuje terminowych płatności partnerom biznesowym, ponieważ także i ich kontrahenci zalegają z płatnościami wobec nich. Koło się zamyka, a płatności nadal nie widać na horyzoncie. Jak uniknąć takich sytuacji?

Weryfikacja kontrahentów

Przed przystąpieniem do współpracy warto zweryfikować nowego partnera w biznesie oraz jego wypłacalność. Gdzie możesz szukać rzetelnych informacji? Istnieje kilka pewnych źródeł danych gospodarczych. Wśród nich należy wymienić:

  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W zakładce „Baza przedsiębiorców” możemy szybko i sprawnie wyszukać naszego przyszłego kontrahenta po numerze NIP, REGON, KRS czy wpisując jego dane osobowe. Uzyskamy w ten sposób informacje o dacie założenia firmy, dokonanych zmianach we wpisie do bazy przedsiębiorców czy strukturze firmy.

  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W Krajowym Rejestrze Sądowym mamy możliwość odnalezienia danych na temat przedsiębiorstw i zweryfikowania ich profilu działalności. Poza danymi teleadresowymi, czy określeniem formy prawnej, otrzymujemy także informacje o członkach zarządów spółek i profilu ich działalności. Wystarczy podobnie, jak w przypadku CEIDG, dysponować numerem NIP, REGON, KRS lub nazwą firmy, aby zweryfikować jej faktyczne istnienie w bazie przedsiębiorców oraz potwierdzić funkcjonowanie na rynku.

  • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu osób i przedsiębiorców. Dzięki temu mamy możliwość otrzymania bardzo rzetelnych informacji na temat nowego kontrahenta i upewnienia się, że nie zalega on z płatnościami wobec innych podmiotów.

  • Internetowe giełdy długów

Z internetowych giełd długów korzystają coraz częściej wierzyciele, którym dłużnicy zalegają ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Dzięki nim mogą liczyć choć na częściowe odzyskanie pieniędzy. Z kolei dla firm, które chcą zweryfikować przyszłego kontrahenta to bardzo cenne źródło informacji. Jeśli na jednej z giełd wierzytelności znajdziemy dane naszego potencjalnego partnera, to otrzymujemy jasny sygnał, że taka współpraca nie będzie rentowna.

  • Internet

Obecnie bardzo cennym źródeł informacji o podmiotach gospodarczych jest także Internet. Firmy z reguły posiadają strony internetowe, prowadzą także działania w mediach społecznościowych. Warto także sprawdzić opinie na temat kontrahenta, które publikują w sieci dotychczasowi klienci oraz partnerzy biznesowi.

  • Raporty z serwisu eWindykator

Wartościowym źródłem informacji są także raporty przygotowywane przez serwis eWindykator. Zawierają one kompleksowe informacje na temat danego podmiotu gospodarczego wraz z przedstawieniem jego sytuacji finansowej. Weryfikacji podlega ewidencja w KRD, na giełdach wierzytelności, objęcie postępowaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy ewentualne rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec danej firmy. Dzięki tak szerokiemu podejściu zyskujemy w jednym miejscu dostęp do cennych informacji, które pozwalają na szybkie zweryfikowanie kontrahenta. Raporty te może zamówić każdy użytkownik serwisu eWindykator.

Stosowne zapisy w umowie

Kolejnym ważnym elementem, który pozwala zminimalizować ryzyko rozpoczęcia współpracy z nierzetelnym partnerem w biznesie, jest dokładna weryfikacja zapisów umowy. Warto tu zwrócić szczególną uwagę na termin zapłaty za towar czy wykonaną usługę. W sytuacji, gdy kontrahent chce zawrzeć w umowie stosunkowo odległy termin zapłaty, trzeba dokonać kalkulacji, czy faktycznie stać nas na realizację takiego zlecenia. Gdy pojawią się obawy o płynność finansową, trzeba przystąpić do negocjacji.

Korzystanie z zaliczek i zadatków

Jeśli mamy obawy co do rzetelności naszego przyszłego partnera biznesowego, to warto także skorzystać z formy zaliczkowania prac objętych umową. Takie podejście pozwala na finansowanie chociaż części zlecenia z budżetu zleceniodawcy, a tym samym uniknięcia generowania kosztów już na starcie nowego projektu.

Monitorowanie faktur

Problem nierzetelnych kontrahentów dotyczy nas także wtedy, gdy współpraca już się rozpoczęła, a wraz z nią problem nieterminowych spłat należności. Skuteczną metodą, która pozwala na eliminowanie ryzyka, jest monitorowanie faktur. Dzięki temu wiemy, które z faktur powinny w najbliższych dniach zostać opłacone, a których termin wykonalności minął. Możemy wówczas wystosować do kontrahentów monity, które przyspieszą dokonanie wpłat. Co ważne, czynności te można w pełni zautomatyzować poprzez portal eWindykator. Więcej na ten temat przeczytać możesz w naszym poprzednim artykule na temat skutecznej windykacji należności poprzez system eWindykator.

Z całą pewnością wybór rzetelnych partnerów to klucz do stałego rozwoju firmy oraz skutecznego wyeliminowania problemów w postaci zatorów płatniczych. Warto jest więc poświęcić czas na weryfikację kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. Takie działania nie tylko zwiększają nasze szanse na otrzymywanie płatności w terminie, ale także budują nasz wizerunek, jako odpowiedzialnego partnera w biznesie.