Jak odzyskać dług od kontrahenta?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Jak odzyskać dług od kontrahenta?

Jak odzyskać dług od kontrahenta?

Opóźnienie lub brak płatności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw to bardzo powszechne zjawisko. Jak odzyskiwać dług od kontrahentów? Czy jest to tylko zadanie dla firm windykacyjnych? 

Polubowna windykacja długów firmowych

Należności od nierzetelnych kontrahentów można ściągać na wiele sposobów. Warto zacząć od ścieżki polubownej. Odzyskiwanie długów na etapie polubownym polega przede wszystkim na stanowczych rozmowach. Należy się do nich odpowiednio przygotować. Im lepiej poznasz charakter dłużnika, jego sytuację, sposób prowadzenia firmy, tym większa szansa, że Wasze rozmowy zakończą się sukcesem.

Jeśli podstawowe formy kontaktu, takie jak telefon czy e-mail zawiodą, to należy podjąć bardziej stanowcze kroki i przygotować dla kontrahenta pisemne wezwanie do zapłaty. Co powinno się w nim znaleźć?

  • podstawa żądania, czyli dane z faktury lub rachunku, nazwa usługi,
  • kwota zaległych należności,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata,
  • termin uregulowania należności.

Wezwanie do zapłaty należy zawsze wysłać listem poleconym. Możesz je przygotować samodzielnie, z pomocą prawnika lub skorzystać z internetowego systemu do windykacji. Serwis eWindykator świadczy również taką usługę.

Firmy windykacyjne

Na rynku znaleźć można wiele ofert firm windykacyjnych. Warto wybrać tę, która prowadzi windykację długów w sposób kompleksowy i nie skupia się tylko na jednej formie odzyskiwania należności. W jaki sposób możesz rozliczać się z firmą windykacyjną?

  1. Wynagrodzenie procentowe od odzyskanej kwoty,
  2. Wynagrodzenie procentowe od odzyskanej kwoty powiększone o opłatę inicjacyjną,
  3. Stawka godzinowa,
  4. Opłata ryczałtowa.

Postępowanie sądowe

Po nieudanych próbach odzyskania długu od kontrahentów nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu. W sytuacji, gdy kwota zobowiązań nie jest większa niż 10 000 PLN, pozew wnoszony jest w postępowaniu uproszczonym. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ile kosztuje postępowanie sądowe?

 

Korzystny wyrok oznacza wydanie nakazu zapłaty i otwarcie drogi do wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika.