Czy zadłużenie polskich firm spadnie w 2019 roku?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Firmowa windykacja  > Czy zadłużenie polskich firm spadnie w 2019 roku?

Czy zadłużenie polskich firm spadnie w 2019 roku?

Czy w 2018 roku była to okazja do świętowania dla wielu firm? Niestety nie. Jak wynika bowiem z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” opracowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, aż 16,2% polskich przedsiębiorców boryka się z problemem nieterminowego opłacania faktur. Średni okres przeterminowania faktur wynosił w okresie objętym badaniem około 3 miesięcy.

 

Co to oznacza w praktyce? Brak terminowych wpłat od kontrahentów jest często przyczyną powstawania zatorów płatniczych i skutkować może utratą płynności finansowej. Stąd już blisko do upadłości. Problem ten szczególnie często dotyczy małych i średnich firm.

 

Co mogą zrobić przedsiębiorcy w 2019 roku, aby nie popaść w spiralę zadłużenia i móc 17 listopada świętować? Przede wszystkim warto:

  • Weryfikować kontrahentów,
  • Skracać do minimum terminy zapłaty zawarte w umowach,
  • Korzystać z zaliczek i zadatków,
  • Monitorować faktury,
  • Rozpoczynać windykację należności niezwłocznie po przekroczeniu terminu płatności.

 

Jak sytuacja polskich przedsiębiorców rozwinie się w 2019 roku Waszym zdaniem? Czekamy na Wasze komentarze.