Co to jest monit? Czym się różni od powiadomienia, przykłady.

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Co to jest monit? Czym się różni od powiadomienia, przykłady.

Co to jest monit? Czym się różni od powiadomienia, przykłady.

W każdej procedurze czy scenariuszu windykacyjnym szeroko wykorzystywanym narzędziem jest monit. Może on pełnić dwie funkcje:

 • Motywacyjna dla kontrahenta
 • Dowodowa dla banku

Oczywiście najczęściej chcemy, aby pełnił obie jednocześnie. Zacznijmy od początku. Co to jest monit?

Monit to pisemne ponaglenie lub  przypomnienie Klientowi/Partnerowi Biznesowemu, że upłynął termin wypełnienia jego zobowiązania.

Kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, że mamy Klienta, który nam nie zapłacił możemy wybrać jedną z kilku możliwości działania. Użycie jednej opcji i skuteczność zależy od historii dłużnika, od branży, w której działa Twoja firma, wielkości należności i oczywiście „ważności” Klienta.

Kiedy używać monitów? Używaj monitów, jeśli:

 • Chcesz w pierwszej fazie uniknąć przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • Chcesz wypracować w swoich Klientach dyscyplinę płatności,
 • Nie interesuje Cię przekazanie swojej należności na drogę postępowania windykacyjnego

Powyższa procedura może mieć również zastosowanie w przypadku chęci uniknięcia przekazania ściągnięcia swojej należności na drogę postępowania windykacyjnego.

Z reguły pierwszy monit (przypomnienie) wysyłany jest po przeprowadzeniu rozmowy z dłużnikiem mającej na celu ustalenie przyczyn opóźnienia w zapłacie, jest to tak zwany monitoring płatności.
Po wysłaniu przypomnienia warto ponowić kontakt telefoniczny z dłużnikiem i  ustalić termin płatności, zapewniając dłużnika o woli dalszej współpracy.

Jeśli dłużnik nadal nie płaci, wskazane jest wysłanie drugiego przypomnienia z  określeniem nie tylko terminu, ale i sankcji, jakie grożą dłużnikowi, jeśli nadal nie będzie reakcji z jego strony. Monit skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych można wysłać także na adres domowy przedsiębiorcy lub wspólnika.

Po wysłaniu informacji warto ponownie zatelefonować do dłużnika i ustalić termin płatności, wskazując na korzyści związane z dobrowolnym spełnieniem świadczenia (np. odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę). Jest to również dobry moment, aby zażądać na piśmie potwierdzenia salda (co będzie jednoznaczne z uznaniem długu).

Prawidłowo napisany monit na potrzeby dowodowe w sądzie powinien zawierać:

 • przypomnienie o konieczności uregulowania należności
 • numeru dokumentu zapłaty (numer faktury)
 • przedmiot należności,
 • kwota należności – bez odsetek
 • nieprzekraczalny termin zapłaty
 • numer rachunku bankowego wierzyciela.
 • informację, że dalsze opóźnienie spowoduje podjęcie niezbędnych kroków do wyegzekwowania należnej sumy

Można również dodać zastrzeżenie, że jeżeli Klient dokonał płatności przed otrzymaniem wezwania to powinien potraktować pismo jako nieważne.

cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap real madrid football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap Wales football shirts  |
cheap France football shirt  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |