Zadzwoń : (22) 242-87-65 | Zaloguj się | Zarejestruj się

Windykacja

Nieterminowe płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są poważnym problemem dla wielu firm w Polsce. Szacuje się, że zatory płatnicze pogarszają diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W najgorszym położeniu znalazły się małe i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, aby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność. Jedynym sposobem na przetrwanie pozostaje ubieganie się o zwrot swoich pieniędzy. Proces windykacji należności...

Read More

Łagodny sposób na odzyskiwanie długów i mobilizowanie płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Metoda ta sprawdza się w różnych sytuacjach, szczególnie gdy przyczyną powstania zaległości są: brak dyscypliny płatniczej, brak efektywnych metod egzekwowania zadłużenia oraz poczucie bezkarności konsumentów i przedsiębiorców. Jak przebiega prewindykacja: powiadomienie telefoniczne; formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o powiadomieniu publicznym; pieczątka do wykorzystywania na własnych dokumentach finansowych z informacją o zamiarze umieszczenia...

Read More

W każdej procedurze czy scenariuszu windykacyjnym szeroko wykorzystywanym narzędziem jest monit. Może on pełnić dwie funkcje: Motywacyjna dla kontrahenta Dowodowa dla banku Oczywiście najczęściej chcemy, aby pełnił obie jednocześnie. Zacznijmy od początku. Co to jest monit? Monit to pisemne ponaglenie lub  przypomnienie Klientowi/Partnerowi Biznesowemu, że upłynął termin wypełnienia jego zobowiązania. Kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, że mamy Klienta, który nam nie zapłacił możemy wybrać jedną z kilku możliwości działania. Użycie jednej...

Read More