Zadzwoń : (22) 242-87-65 | Zaloguj się | Zarejestruj się

Windykacja

Windykacja pozwala na dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Windykacja przedsądowa w Polsce w praktyce jest częstym sposobem odzyskiwania drobnych należności, jak też należy do najszybszych, często skutecznych i stosunkowo najtańszych metod odzyskiwania należności od dłużnika. Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji, w której nastąpiło opóźnienie w zapłacie faktury przez konkretnego kontrahenta, to najpierw dzwonimy do niego próbując w rozmowie ustalić przyczyny takiej...

Read More

Niewypłacalność dłużnika ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości wywiązania się przez dłużnika z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Powstaje ona wskutek świadomego postępowania dłużnika, który pozbywa się własnego majątku, żeby uniknąć wykonania swoich obowiązków względem wierzycieli. Przepisy Kodeksu Cywilnego w art.527-534 podnoszą kwestię tzw. skargi pauliańskiej, mającej na celu ochronę wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika. Wyjaśniając to na przykładzie, przyjmijmy hipotetycznie, że osobie A na podstawie wyroku sądowego...

Read More

Słowo windykacja pochodzi z łacińskiego „vindicatio”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza dochodzenie roszczeń, zemsta. Już w czasach starożytnych spotykamy się z tym terminem. W Cesarstwie Rzymskim działała instytucja pod nazwą „rei vindicatio”, której głównym celem było odzyskiwanie dóbr, znajdujących się w niepowołanych rękach. Przez lata sposoby na odzyskanie należności czy rzeczy, ewaluowały tak, aby ostatecznie stać się narzędziem działającym na mocy prawa, regulowanym odpowiednimi przepisami....

Read More

Sytuacja, kiedy dłużnik zwleka z zapłatą za nasze faktury bądź ze zwrotem pożyczki jest w dzisiejszych czasach dosyć powszechną, dobrze nam znaną sytuacją. Nie możemy czekać w nieskończoność na zmianę postawy dłużnika, mamy bowiem 2 lata na odzyskanie długu od momentu jego powstania. Czy zatem jest jakiś sposób na dłużnika, gdy nie można odzyskać swoich należności? Na początek stosujmy negocjacje Na pewno należy systematycznie pozostawać w stałym...

Read More

Praca windykatora nie należy do najłatwiejszych. Stereotypowo kojarzona jest z komornikiem, przed którym dłużnicy najchętniej zabarykadowaliby drzwi i okna. By przekonać dane podmioty o tym, że zadaniem firmy windykacyjnej jest właśnie niedopuszczenie do wkroczenie komornika i zawarcie pewnej ugody, każdy windykator powinien kierować się pewnym zasadami. Po pierwsze – prawo. Nadrzędnym zadaniem windykatora, działającego w imieniu wierzyciela, jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty zaległości. Ważne, by działo się...

Read More

Niespłacone długi wpływają na sytuację finansowo-gospodarczą danej firmy nie tylko bezpośrednio (przez brak środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań), ale też psują opinię o podmiocie gospodarczym w oczach kontrahentów czy współpracowników. W dobie Internetu informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko, przez co rozpoznanie dłużnika nie jest czymś trudnym. To minus dla zadłużonych, ale ogromny plus dla uczciwych przedsiębiorców, którzy chcieliby współpracować z równie rzetelnymi podmiotami. Dostępność do informacji o...

Read More

Działania windykacyjne, z którymi spotykamy się na rynku w Polsce, możemy podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Pierwszą, stanowi windykacja miękka. Są to działania oparte o pobłażliwe, łagodne działania wobec dłużników. Głównie takich, których zadłużenie jest wynikiem wydarzeń o stosunkowo krótkiej historii. W przypadku windykacji twardej, mówimy już o innym podejściu i regułach. Windykacja twarda, czyli jaka? W przeciwieństwie do przypadku pierwszego, tutaj mamy już do czynienia z...

Read More

Firmy windykacyjne, które charakteryzują się profesjonalnym sposobem działania, oferują swoim klientom bardzo szeroki i zróżnicowany wachlarz działań. Przekłada się to rzec jasna na różnorodne strategie wykonywania czynności, jeżeli chodzi o ściąganie należności. Dotyczy to zarówno spraw na terenie kraju, jak i takich, które mają wymiar zagraniczny. Windykacja może obejmować zarówno podmioty gospodarcze, ale także różnego rodzaju organizacje – włączając w to grupę tzw. organizacji non-profit. Dodatkowo,...

Read More

Zapraszamy na szkolenie dotyczące Windykacji. Coraz trudniej o Klientów, którzy płacą w terminie. Monitoring wierzytelności jest coraz ważniejszą dziedziną w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Więc zapraszamy osoby, które chcą: > nabyć umiejętności prowadzenia skutecznych i profesjonalnych rozmów windykacyjnych > wdrożyć w Firmie skuteczną i profesjonalną procedurę windykacyjną > poznać podstawowe prawa rządzące windykacją twardą (pozwy, przedawnienia wierzytelności). Szkolenie, o którym tutaj mowa będzie wspaniałą okazją do zapoznania się z podstawowymi aspektami...

Read More

Jak szybko ściągnąć zaległy czynsz od niepłacących lokatorów? Jeżeli wydaje Ci się, że spróbowałeś już wszystkiego to umieścić dług na sprzedaż w formie ogłoszenia na jednym z portali! Są to narzędzia dla Firm, które chciałaby poznyć się nalezności. Publikacja wierzytelności na sprzedaż w formie ogłoszenia może być sposobem na odzyskanie pieniędzy. Widząc swoje dane w internecie dłużnik boi się że stanie się niewiarygodny dla innych osób lub...

Read More