Podsumowanie roku 2015 – jaki to był rok dla windykacji?

Ewindykator.pl | Internetowy System Do Windykacji > Windykacja  > Podsumowanie roku 2015 – jaki to był rok dla windykacji?

Podsumowanie roku 2015 – jaki to był rok dla windykacji?

Co działo się w branży windykacyjnej w 2015 roku?

Firmy windykacyjne rozwijają się w dynamicznym tempie. Na rynku jest coraz więcej firm świadczących usługi związane z odbieraniem długów. Metody też stają się bardziej skuteczne. Teraz zacząć można windykować dłużników drogą on-line, wysyłając im monity. Sposób ten cieszy się ogromnym poparciem wśród firm. Pozwala on zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Dopiero jak on nie skutkuję zgłaszamy się do firmy windykacyjnej.

Miniony rok przyniósł rekordową sumę sprzedanych długów firmą windykacyjnym. Na ten rekord składa się rosnąca podaż wierzytelności detalicznych oraz hipotetycznych. Często w długi popadają firmy, które zaczynają dopiero się rozwijać, zaciągają kredyty, bądź nie regulują swoich płatności, najczęściej za korzystanie z usług innych firm tzw. swoich partnerów. Podpisują umowy z innymi firmami, a później często zadłużają się poprzez nie płacenie faktur lub nagminne spóźnianie się z uregulowaniem ich.

wykres załużenia europa 2015

W kilku ostatnich latach rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami opierał się na rosnącym strumieniu wierzytelności masowych. Jak wskazują dane z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, nominalna wartość wierzytelności zarządzanych praz członków KPF osiąga poziom 61,6 mld PLN.

Spore zamieszanie w 2013 roku wprowadziła ustawa dotycząca korekty kosztów związana z niezapłaconymi wydatkami. Wprowadzenie korekty kosztów miało na celu zmniejszenie zatorów płatniczych i poprawę sytuacji finansowej na rynku. W ostateczności miała ona zupełnie inny skutek. Obowiązki nałożone na podatników stały się uciążliwe. Sprawiały duże problemy. Spowodowały wręcz wzrost zatorów płatniczych, a nie zmniejszenie ich. 5 Sierpnia 2015 roku zostały dokonane zmiany w tej ustawie. Korekta kosztów została zniesiona w styczniu 2016 roku. Dzięki nowej zmianie przedsiębiorcy nie będą musieli pomniejszać kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w ustawowym czasie wydatki. Organy podatkowe mogą jednak kontrolować księgi z lat 2013-2015, ponieważ okres przedawnienia, jeżeli chodzi o podatki wynosi 5 lat.

Przedsiębiorcy słabo radzą sobie z odzyskiwaniem swoich należności od kontrahentów. W takim okresie gdzie zdarza się, że coraz więcej kontrahentów nie spłaca swoich długów, każda nowa transakcja handlowa niesie za sobą ryzyko niewywiązania z zawartej umowy.

Firmy windykacyjne mają przez to więcej pracy, co przekłada się na większe zarobki. W 2015 roku. Na rynku pojawiło się jeszcze więcej niż dotychczas dłużników i z kolejnym rokiem wcale nie zapowiada się na to, że miałoby być ich mniej. Chodzi tu nie tylko o klientów indywidualnych czy małe przedsiębiorstwa, bo nawet te większe mają problemy finansowe. Dłużnicy zawsze byli, trzeba tylko szukać rozwiązań takich, żeby było ich jak najmniej.