Logo Innowacyjna Gospodarka                  Logo UE

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość
 

NETINTERACTIVE Jan Pisula zrealizował projekt pn.

„Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz

inteligentnej analizy windykacyjnej.”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

 

        W wyniku realizacji projektu stworzono platformę internetową umożliwiającą świadczenie dwóch e-usług: eWindykator oraz Inteligentna Analiza Windykacyjna. eWindykator umożliwia masowe wysyłanie różnego rodzaju powiadomień do wskazanej grupy dłużników, wg zadanych parametrów i o zadanej treści. Inteligentna Analiza Windykacyjna na podstawie danych zebranych w systemie pomaga optymalizować procesy windykacyjne. Projekt został zrealizowany w okresie 01.03.2012 – 28.02.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Jana Pisula pod adresem jan.pisula@ewindykator.pl


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm                                                           http://www.poig.gov.pl/                                                         http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/                                          http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO